ASPP SHIELD

ASPP SHIELD to rozwiązanie prewencyjne dla grupy dławików MC4. Większość rozwiązań technicznych wprowadzenia przewodu do skrzynek przyłączeniowych modułów PV jest oparta na złączkach typu MC4 zintegrowanych z dławikami do rozdzielnic. 

Zalety produktu

Patenty

Zwiększona rezystancja styku np. z powodu niewłaściwego połączenia może doprowadzić do przegrania punktu, a w konsekwencji do ryzyka pożaru wywołanego łukiem elektrycznym. W związku z ciasną zabudową nie jest możliwe zastosowanie CONNECTOR BOX. System prewencji ASPP SHIELD to niepalna osłona obejmująca całą grupę dławików MC4 zawierająca środek prewencji pożarowej ASPP. Montaż nie wymaga ingerencji w skrzynkę przyłączeniową. Obudowa jest przygotowana do szybkiej instalacji i nie wymaga narzędzi specjalnych. Jest mocowana poprzez dławiki MC4. Rozwiązanie jest autonomiczne.

Zaprojektowano system szybkiej inspekcji wnętrza obudowy. Dodatkowo osłona ASPP SHIELD zapewnia ochronę UV oraz zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.