ASPP Sticker

ASPP STICKER to elastyczna, polimerowa struktura kompozytowa zawierająca  kapsułki ze środkiem gaśniczym, na samoprzylepnym nośniku. ASPP STICKER chroni małe urządzenia elektryczne o kubaturze netto od 0,1  l do 60 l Instalacja polega na wklejeniu produktu poziomo, w górnej części obiektu chronionego Po osiągnięciu temperatury aktywacji, produkt uwalnia środek gaśniczy, likwidując ognisko pożaru. 

Zastosowanie ASPP STICKER 

Systemy niskiego napięcia, 50 V – 1000 V. 60 litrów objętości.

  1. Instalacje elektryczne w budynkach i budowlach. Szafki elektryczne, kanały kablowe, skrzynki rozdzielcze, instalacje zasilające itp.
  2. Urządzenia elektryczne i sprzęt gospodarstwa domowego Sprzęt audio, wideo, tv, itp. Komputery osobiste elektroniczne, sprzęt serwerowy Sprzęt niskiego napięcia podłączony do komputerów osobistych Zasilacze, ładowarki, stabilizatory napięcia Sprzęt oświetleniowy i źródła światła
  • Przemysłowe urządzenia elektryczne Elektryczne urządzenia dystrybucyjne Urządzenia niskiego napięcia Rozdzielnice elektryczne i szafy sterownicze Automatyka przemysłowa, handlowa i usługowa Urządzenia telekomunikacyjne  Kolejowe urządzenia kontrolne Automatyka transportu kolejowego  Automatyka kontroli procesów technologicznych Elektryczne elementy maszyn i urządzeń