Nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa i technologii informacyjnych

W ASPP – skupiamy się przede wszystkim na delivery excellence. Współpracujemy zarówno z firmami związanymi z szeroko pojętym światem
IT, jak i z innowacyjnymi firmami produkcyjnymi.

Na codzień zajmujemy się realizacją projektów z branż: Automotive, Employee Experience & Education, Financial Services, Geospatial,
Healthcare and Life Sciences oraz Industry 4.0.

Chętnie realizujemy projekty zarówno ze zmiennym jak i zdefiniowanym zakresem. Natomiast w naszych działaniach, zdecydowany nacisk kładziemy na jasną i przejrzystą współpracę, na każdym z etapów projektu, oraz zdefiniowaną odpowiedzialność.


Dzięki naszej współpracy, z najlepszymi firmami na rynku, jesteśmy w stanie dostarczać pewne i sprawdzone rozwiązania, oraz spełniać niestandardowe oczekiwania.

Chętnie realizujemy zarówno projekty zlecone, od A do Z, jak i użyczamy zasoby ludzkie, do realizacji projektów wewnątrz firmy partnera.

Nasz zespół projektowy

Mamy przyjemność budować, zgrany zespół, składający się z wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach, który ciągle doskonali swoje umiejętności i poszerza obszary zainteresowań.

 

Posiadane doświadczenie i kompetencje:

Obszary działania

Na codzień nasz zespół, z powodzeniem realizuje zadania zarówno w obszarze, prowadzenia projektów, zarządzania projektami jak i audytu gotowych rozwiązań i aplikacji w celu ich zmian lub aktualizacji.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami, w dynamiczny i dokładny sposób możemy realizować projekty z obszaru Financial Services:

Fintech

Projektujemy systemy automatycznego rozpoznawania obrazów służące do uwierzytelniania użytkowników portali finansowych. Tworzymy chatboty automatyzujące procesy sprzedaży i wspierania użytkowników. Bazując na business process automation oraz business intelligence,
wdrażamy systemy umożliwiające analizę dużej ilości danych.

Systemy pożyczkowe

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów, które całościowo obsługują proces pożyczkowy: od wniosku, przez weryfikację danych, udzielenie pożyczki, jej obsługę, aż do spłaty ostatniej raty. Implementujemy procedury KYC (Know Your Customer) oraz AML (Anti- Money Loundering). Dostarczamy moduły decyzyjne, które automatycznie szacują ryzyko i wyliczają scoring klienta. Nasze rozwiązania real-time transactions są zgodne z wytycznymi PCI DSS.wdrażamy systemy umożliwiające analizę dużej ilości danych.

Digital Banking

Oferujemy rozwiązania w pełni wykorzystujące możliwości z zakresu open banking, zgodne z dyrektywą PSD2. Integrujemy istniejące rozwiązania oraz budujemy dedykowane systemy od podstaw. Wdrażamy moduły offering automation i automatic transaction categorisation, korzystając z Artificial Intelligence oraz Machine Learning.

Systemy do obsługi wierzytelności

Tworzymy kompleksowe systemy do zarządzania wierzytelnościami, zarówno ze strony biznesu jak i klienta. Nasze rozwiązania obsługują szereg procesów związanych z płatnościami, generowaniem ugód, call center, CRM oraz obiegiem dokumentacji. Automatyzujemy procesy i obniżamy koszty obsługi w firmach zajmujących się wierzytelnościami.

Financial data science

Specjalizujemy się w budowaniu oprogramowania z zakresu analityki finansowej. Tworzymy rozwiązania usprawniające działanie firm w zakresie wyliczania wskaźników finansowych, raportowania oraz szybkiej wymiany danych.

Systemy oszczędnościowe

Projektujemy systemy służące oszczędzaniu oraz inwestowaniu środków przez użytkowników  indywidualnych. W ramach dedykowanych aplikacji mobilnych i webowych użytkownicy mogą w prosty sposób zarządzać przepływem środków finansowych, dokonywać wypłat oszczędności i inwestować środki pieniężne.

Tworzymy również projekty w obszarach: Employee Experience &Education, Industry 4.0, Automotive, Geospatial, Heaalthcare and Life Sciences